Korekta

Korekta, czyli drugie czytanie tekstu obejmuje ortografię, interpunkcję, ewidentne błędy stylistyczne, a także kwestie techniczne.