Redakcja

Redakcja, czyli pierwsze czytanie tekstu obejmuje wprowadzanie poprawek pod względem gramatycznym, stylistycznym, merytorycznym (według wskazówek zamawiającego), a także ewentualną poprawę układu treści. Wszystkie kwestie wątpliwe wyjaśniane są z autorem tak, aby tekst był poprawny pod każdym względem.