Jak wygląda współpraca ze mną krok po kroku?

Copywriter - jak wygląda współpraca

Współpraca obejmuje następujące etapy:

 • rozmowa o Twoich potrzebach, oczekiwaniach,
 • wycena zlecenia (orientacyjny cennik),
 • ustalenie terminu realizacji,
 • przygotowanie i przesłanie umowy o współpracy z prośbą o podpis i przesłanie skanu/zdjęcia,
 • wysłanie briefu z pytaniami, które pozwolą mi lepiej poznać Twoją firmę/markę, jej klientów i ich potrzeby, a w efekcie napisać trafniejszy tekst/teksty,
 • realizacja zlecenia na podstawie briefu, researchu, materiałów od klienta (jeśli takie są) + ewentualny kontakt z klientem, gdy mam pytania do tekstu,
 • przesłanie napisanego/zredagowanego tekstu (w zależności od rodzaju zlecenia) lub spisanego nagrania (w przypadku transkrypcji) drogą mailową,
 • 5 dni roboczych na Twoje uwagi do tekstu/transkrypcji (jeśli w tym czasie nie otrzymam uwag, uznaję tekst za zaakceptowany),
 • wysyłam zestawienie kosztów na maila (jeśli zamówienie obejmowało więcej niż jeden tekst),
 • wystawiam fakturę za wykonaną usługę,
 • wysyłam podziękowanie za współpracę z prośbą o Twoją opinię. 🙂