Jak wygląda współpraca ze mną krok po kroku?

Copywriter - jak wygląda współpraca

Współpraca obejmuje następujące etapy:

 • wstępna rozmowa telefoniczna o Twoich potrzebach, oczekiwaniach
 • ustalenie terminu realizacji zlecenia
 • wycena zlecenia (orientacyjny cennik)
 • przygotowanie i przesłanie umowy
 • odesłanie mailowo podpisanego skanu umowy przez klienta
 • podpisanie umowy przeze mnie i przesłanie skanu do klienta
 • realizacja zlecenia + kontakt z klientem, gdy mam pytania do tekstu
 • przesłanie napisanego/zredagowanego tekstu (w zależności od rodzaju zlecenia) lub spisanego nagrania (w przypadku transkrypcji) drogą mailową
 • 5 dni roboczych na Twoje uwagi do tekstu/transkrypcji (jeśli w tym czasie nie otrzymam uwag, uznaję tekst za zaakceptowany)
 • wystawiam fakturę za wykonaną usługę
 • wysyłam podziękowanie za współpracę z prośbą o Twoją opinię. 🙂